წესები და პირობები

დაბრუნების პოლიტიკა: ქარხნული წუნის შემთხვევაში ხდება პროდუქტის გადაცვლა იგივე მოდელში, ხოლო მოდელის არქონის შემთხვევაში ხდება ნივთის დაბრუნება.
ნივთის გადაცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია ნივთის მიღებიდან 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა: თქვენის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ პროდუქციის შესაძენად.

მიწოდების პოლიტიკა: განთავსებული ინსტრუმენტების შეძენისას, მიწოდება ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით, საკურიერო კომპანია, DHL-ის საშუალებით.
ტრანსპორტირების ტარიფების გამოთვლა ხდება, უშუალოდ ნაყიდის პროდუქტის შემდეგ საკურიერო კომპანიის მიერ.

ვებ გვერდის მფლობელი კომპანიის დასახელება:  შპს ჯინო – 404873776